Thanks Mom @IriberriBakery for this cool birthday cake. #GKThemed High-res

Thanks Mom @IriberriBakery for this cool birthday cake. #GKThemed

Sayang wala ako sa concert para sayo. Kakantahan pa naman sana kita. Pero kahit ganun paman, kasama ka naman lagi sa alaala ko! Mabuhay ka Manong Pete! #Rock High-res

Sayang wala ako sa concert para sayo. Kakantahan pa naman sana kita. Pero kahit ganun paman, kasama ka naman lagi sa alaala ko! Mabuhay ka Manong Pete! #Rock